• Placówka

Kancelaria Notarialna, notariusz Justyna Bura

Jak trafić

Gdzie znajduje się Kancelaria

Kancelaria znajduje się na pierwszym piętrze budynku w samym centrum Janowa Lubelskiego – przy ulicy Zamoyskiego Nr 11. Położona jest w pobliżu Rynku i Dworca PKS. Budynek w którym mieści się Kancelaria jest wielolokalowy, a od lat prowadzona działalność jest w nim inna działalność usługowa, między innymi na parterze kwiaciarnia, a na pierwszym piętrze biuro ubezpieczeń.


Usługi

Jakie sprawy można załatwić u notariusza

Notariusz sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia (stwierdzenie praw do spadku możliwe jest obecnie nie tylko w sądzie), poświadcza zgodność kopii dokumentów z ich oryginałami; poświadcza zarówno podpisy osób jaki i ich stawiennictwo oraz datę; najczęściej notariusz sporządza akty notarialne dokumentujące umowy przenoszące własność nieruchomości takie jak umowy darowizny, sprzedaży, zamiany; Coraz częstsze są też akty dotyczące spraw spadkowych – akty poświadczenia dziedziczenia, protokoły zawierające oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić u notariusza

Szczegółowy zestaw niezbędnych dokumentów notariusz określa znając treść czynności jakiej strony chcą dokonać – rozmawiając z zainteresowanym osobiście lub telefonicznie. Ważnie by mieć przy sobie dokument tożsamości – dowód osobisty, prawo jazdy. Odnośnie przeniesienia własności nieruchomości potrzebne są:

a) tytuł własności – np. akt notarialny, akt własności ziemi, ewentualnie numer księgi wieczystej,
b) podstawowy dokument geodezyjny – tj. wypis z rejestru gruntów, mapa potrzebna jest w przypadku gdy:
- geodeta dokonywał podziału geodezyjnego,
- nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej,
- nieruchomość ma założoną księgę wieczystą ale nastąpiły zmiany jej powierzchni,
c) informacja o terenie z Gminy – zaświadczenie o przeznaczeniu działek będących przedmiotem czynności w palnie zagospodarowania przestrzennego Gminy
d) w przypadku gdy właścicielami zbywanej nieruchomości są osoby zmarłe należy przedstawić prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu praw do spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia po takich osobach,
e) odnośnie potrzebnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego notariusz indywidualnie określa znając przedmiot czynności czy takie zaświadczenie będzie potrzebne.

Miejsce i czas dokonywania czynności

Zasadą jest że notariusz dokonuje czynności w Kancelarii w godzinach jej pracy. Możliwe jest również indywidualne ustalenie dnia i godziny dokonania czynności – osobiście, telefonicznie lub e – mailem. W uzasadnionych przypadkach notariusz dokonuje czynności również poza siedzibą Kancelarii – czynności wyjazdowe.

Opłaty

Notariusz przy każdej czynności ustala ze stronami należne opłaty na które składają się:
- opłaty sądowe
- podatki (chyba, że z treści czynności wynika, że będzie ona podlegała zwolnieniu lub wyłączeniu podatkowemu),
- wynagrodzenie notariusza,
Opłaty sądowe i podatki notariusz odprowadza na rachunek bankowy właściwego Sądu i Urzędu Skarbowego.
Własne wynagrodzenie notariusz pobiera w granicach określonych przez obowiązujące go przepisy prawa – zawsze podlega ono indywidualnemu uzgodnieniu ze stronami czynności.

Kontakt

Adres

Ul.Zamoyskiego Nr 11
23-300 Janów Lubelski
tel.603948331
e-mail: bura@notar.pl
Możliwe jest telefoniczne lub e-mailowe umówienie indywidualnej wizyty; możliwe jest również e-mailowe przedstawienie niezbędnych do czynności dokumentów.

Godziny pracy

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00